ZKM ONLINE

Nieuws 2020:Q1 of Q2 2021 zal zkmonderzoek.nl overgezet worden naar zkmonline.nl (van Judith Smeets & Rein Schaap). Een verbeterd systeem, een nieuwe layout, dat past mooi op een nieuwe domeinnaam. Heeft u hier vragen over, mail dan naar info@zkmonline.nl of info@zkmonderzoek.nl en we staan u graag te woord.

ZKM

De ZelfKonfrontatieMethode (ZKM) heeft zich in de afgelopen dertig jaar bewezen als een uiterst bruikbare methodiek voor begeleid zelfonderzoek. De ZKM heeft een gedegen wetenschappenlijke basis in de vorm van de waarderingstheorie.

De ZKM laat mensen zelf onderzoeken wat hen beweegt en geeft een heldere en effectieve aanzet tot verandering. De ZKM onderscheidt zich door de samenwerkingsrelatie tussen ZKM-consultant® en cliënt.

De Stichting Waarderingstheorie en Zelfkonfrontatiemethode (stichting W&Z) is in 1992 gestart met een kwalitatief hoge opleiding in de gelijknamige theorie en methode. Op 1 juli 2009 heeft de stichting W & Z haar activiteiten overgedragen aan een maatschap. De waarderingstheorie en ZKM zijn gebaseerd op de narratieve psychologie. Hierin staat centraal het verhaal dat de persoon zelf vertelt over zichzelf en de wereld.

De ZKM wordt wetenschappelijk ondersteund door het researchprogramma ‘Valuation, Motivation and the Dialogical Self’ dat startte aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit programma heeft internationaal de erkenning ‘excellent’ gekregen en behoort dan ook tot het wetenschappelijk toponderzoek in Nederland. Inmiddels zijn de researchactiviteiten overgenomen door de International Society for Dialogical Science (ISDS) en door de Universiteit van Utrecht alwaar promotie-onderzoek naar de effecten van de ZKM plaats vindt.

Grondlegger van de ZelfKonfrontatieMethode is prof. dr. Hubert J.M. Hermans, tevens initiatiefnemer en oprichter van de stichting W&Z. De stichting biedt opleidingsprogramma's voor de ZKM leidt deelnemers op tot ZKM-consultants® en stimuleert praktische toepassingen, wetenschappelijk onderzoek en publicaties. Zie daarvoor de website www.huberthermans.com, van Hubert Hermans.

Vestigingsadres ZKM Online
Hooiweg 146
9765 EK Paterswolde
KvK: 76093522
Contact algemeen: info@zkmonline.nl
Contactpersoon software Rein Schaap: rein@zkmonline.nl
Contactpersoon licenties Judith Smeets: judith@zkmonline.nl